نوبت دهی آنلاین درمانگاه تخصصی داخلی ظفر آریا

 

قوانین و مقررات

توجه داشته باشید که ممکن است تعدادی از افراد همزمان اقدام به نوبت دهی  آنلاین برای همان پزشک و همان زمانی را انجام دهند که شما قصد انتخاب آن را دارید.

در اینصورت نوبت به اولین کسی می رسد که زودتر فرم خود را ارسال کرده باشد .

 

ضمناً نوبتدهي با كد ملي و مشخصات خود بيمار انجام شود

-خواهشمند است 30 دقيقه قبل از نوبت در مركز حاضر شويد

– پزشكان كلينيك بيمار پزشك ديگري را  نمي پذيرند

Views: 1997