برخی از بیماری‌هایی که متخصص داخلی و بیماری‌های عفونی به پیشگیری، تشخیص، درمان و تسکین آن می پردازد:

متخصص داخلی -ظفرآریا

 • فشار خون
 • معاینات چکاب پزشکی
 • دیابت
 • کلسترول بالا
 • مدیریت درمان با داروهای رقیق کننده خون
 • بررسی های دوره ای سلامت زنان
 • درد قفسه سینه
 • درد کمر
 • بیماری های قلبی
 • درد اندام ها
 • سرفه و سایر بیماری های تنفسی

Visits: 333