برنامه هفتگی پزشکان متخصص و فوق تخصص

درمانگاه تخصصی داخلی ظفر آریا

تخصصنام پزشکشنبهیکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
فوق تخصص قلب جنین و نوزادان دکتر مازیار رستگار17.30-1915-16
فوق تخصص قلبدکتر رضا عارفی زاده10.30-12
فوق تخصص قلبخدیجه قنبریان-9-12----
فوق تخصص قلب
دکتر احمد ربانی 15-16.30
فوق تخصص خون و سرطان دکتر رضا ملایری9.30-10.309.30-10.30
فوق تخصص خون و سرطان دکتر محمد شکوری13-1613-1613-16
فوق تخصص خون و سرطان
دکتر معصومه صابریان8.30-9.30
متخصص مغز و اعصاب - فوق تخصص ام اس دکتر زهره ابنا 16-18
متخصص داخلیونوشه بحرانی18-19.30
متخصص داخلی دکتر سحر قمری نژاد 10-1210-12
فوق تخصص غدد اطفال
دکتر فرزانه عباسی14-1714-17
فوق تخصص غدد بزرگسالدکتر حسین نویدی قاضیانی10.30-12
متخصص کودکاندکتر حسین قائمی17-1917-1911-13
پزشک عمومیدکتر آرمان حراجی8-208-208-208-208-208-20
فوق تخصص جراحی پستاندکتر نجمه دباغ15.30-17.30
متخصص زناندکتر معصومه ظفریجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیرید
جراح ومتخصص کلیه ومجرای ادراری و ناباروریدکتر علیمحمد فخر یاسری18-19.30
دندانپزشکی دکتر پوراسفندیارجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیرید
دندانپزشکی دکتر سید کاظم صفویجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیریدجهت ویزیت تماس بگیرید
دکتر آرمان حراجی

دکتر آرمان حراجی

پزشک داخلی – اطفال

دکتر علیمحمد یاسری

دکترعلیمحمد یاسری

جراح و متخصص کلیه

دکتر زهره ابنا

دکتر زهره ابنا

متخصص مغز و اعصاب

فلوشیپ MS

Visits: 3056