آمادگی برای انجام آزمايش پرولاکتین

 پرولاکتین هورمونی است که توسط غده ی هیپوفیز قــــدامی ترشح می شود.

درطول خواب سطح پرولاکتین ۲ تا ۳ برابر می شود. بنابراین بهترین زمان برای  انـــجام این آزمایش ۴-۳ ساعت بعد از زمان بیــــدار شدن از خواب می باشد تا سـطح پرولاکتین به وضعیت طبیعی برگردد. همچنین استرس و فعالیت بدنی ، ورزش و نزدیکی می توانند باعث افزایش سطح پرولاکتین شوند ،

۱-    زمان مناسب برای انجام آزمایش پرولاکتین صبح هنگام و حداقل ۳-۲ ساعت بعد از بیدار شدن از خواب می باشد.

۲-    ناشتا باشید.

۳-    بهترین بازه زمانی برای انجام آزمایش ، صبح تا ظهر می باشد.

۴-    قبل از نمونه گیری از پیاده روی، ورزش و هرنوع فعالیت بدنی اجتناب شود.

۵-    شب قبل از آزمایش تماس جنسی، نزدیکی و تحریک سینه نداشته باشید.

 ۶-    قبل از نمونه گیری به مدت ۲۰ دقیقه در حــــالت آرامش در سالن انتظــار ( در حالت نشســــته ) استراحت کنید و بعد از سپری شدن این زمان ، برای انجام آزمایش به واحد نمونه گیری مراجعه نمائید.

پرولاکتین

Views: 0